Vår historie

Telenor er vår eldste og største kunde helt siden 1921. Det blir påstått at det i dag eksisterer ett eller flere produkter fra Fjellskålnes Smed & Mek Verksted AS i alle telemaster i Norge!

Ingvald O. Tepstad

Ingvald O. Tepstad vokste opp på et lite gårdsbruk på Tepstad på Osterøy. Som 14 åring dro han hjemmefra med 25 øre i lommen som startkapital fra sin far. Han begynte i smedlære hos Sævre Svenheim, senere ble han bor-smed under byggingen av Bergensbanen. Ingvald ønsket å starte egen smie, og han vendte snart tilbake til Osterøy for å oppfylle drømmen. Ingvald fikk ikke mulighet til å starte smie i hjembygden, og dro til Fjellskålnes hvor hadde han gode kontakter fra den tiden han gikk i lære.

Ingvald startet smie i 1909.

Den første smien lå nede ved elven på Fjellskålnes. Ingvald var snar med å navngi smien Fjellskålnes Smed og Mekaniske Verksted. Han arbeidet flittig med å få i gang produksjon, som den gang lagde redskap som ljåer og kniver, til gårdsbruk.

Ikke lenge etter startet kraftutbygging i Norge. Ingvald var en mann med interesse for det som skjedde, og verkstedet kom raskt i gang med produksjon for høyspentmaster til ulike anlegg i Norge.

Ettersom produksjonen økte, og landet ble modernisert, fikk Fjellskålnes flere kunder, og begynte å levere varer til Televerket. I 1936 flyttet han produksjonen fra elven til skipskaien ved sjøen. Dette lettet både transporten til og fra verkstedet, og medførte nye og moderne produksjonslokaler.

I 1949 ble sønnene til Ingvald Tepstad medeiere i smien. Den yngste sønnen, Ingvald I. Tepstad overtok som disponent og eier. Fjellskålnes Smed og Mekaniske Verksted ble omdannet fra en personlig bedrift til et aksjeselskap. Oppgang og nedgang har det blitt, og lillejulaften 1961, brant verkstedet ned. Heldigvis var vinteren mild, og samtlige ansatte var med på å reise et nytt bygg på rekordtid, slik at produksjonen kom i gang uten at firmaet mistet sine kunder.

Fjellskålnes Smed og Mek Verksted AS har hatt en stabil arbeidskraft som har vært viktig for bedriften. I dag er det 4. generasjon som leder bedriften ved Øyvind Raknes Tepstad.